הסרה מרשימת שיווק

  • התהליך מיועד למי שהיה מנוי פלאפון בעבר ולא מעוניין להופיע ברשימת השיווק